Či už letecké spoločnosti, ATO, Part 145, CAMO, postaráme sa o:


• Vybudovanie potrebných štruktúr

• Úradné postupy

• Úradné podania

• Príručky

Dáme Vám k dispozícií potrebný letecký personál. Náš tím pozostáva z vysoko kvalifikovaných a zodpovedajúcimi skúsenosťami oplývajúcich


• Profesionálnych pilotov

• Dopravných pilotov

• Leteckých inštruktorov

• Skúšobných komisárov

Zodpovední, licencovaní manažéri:


• Accountable Manager

• Operartionsmanager

• Compliancemanager

• Safetymanager

• Vedúci CAMO

• Vedúci výcviku

Skúšky

Prvé skúšky, predĺženie, obnova.

Disponujeme inštruktormi s celoeurópskou pôsobnosťou vo všetkých skúšobných činnostiach, vrátane ATO v prípade obnovovania:

Súkromných pilotov, pilotov z povolania, leteckých inštruktorov

Classrating SEP
Classrating MEP
Classrating TMG

EIR – Enroute Instrument Rating
CBIR – Competance based instrument rating
IR – Instrument rating
FI – Flight Instructor
LP – Language proficiency do úrovne 6


Výcvik

súkromných pilotov, pilotov z povolania, leteckých inštruktorov

PPL – Privat Pilot License
CPL – Commercial Pilot License
ATPL – Airline Transport Pilot Lincense
FI – Flight Instructor

Classrating SEP
Classrating MEP
Classrating TMG

EIR – Enroute Instrument Rating
CBIR – Competance based instrument rating
IR – Instrument rating
FI – Flight Instructor
LP – Language proficiency do úrovne 6