Aircrafts – Flightinstructors – Examiners

Zakladanie firiem

Či už letecké spoločnosti, ATO,
Part 145, CAMO.

Letecký personál

Dáme Vám k dispozícií potrebný letecký personál.

Postholder

Zodpovední, licencovaní
manažéri.

Služby pre pilotov

Skúšky a výcvik
(Authorised Training Organisation)